طرفین توافق می‌نمایند عودت کالا تا هفت روز از زمان تحویل آن به خریداران قابل قبول باشد.
 
  در صورتی‌که کالای تحویل داده شده توسط فروشنده معیوب، تاریخ مصرف گذشته یا مطابق مندرجات سفارش کالا، عدم انطباق داشته باشد، در این شرایط خریدار با مراجع به وبسایت اکوبازار در قسمت  تماس با اکوبازار و بخش شکایات موضوع را با تهیه مستندات که تأیید کننده ادعای ایشان است و ارسال آن به قسمت شکایات اکوبازار پیگیری کرده و منتظر پاسخ کارشناسان اکوبازار میگردد پس از تأیید کارشناسان اکوبازار از صحت اعدای مطرح شده، خریدار کالا را به آدرس فروشنده قید شده در فروشگاه مربوطه ارسال کرده و  فروشنده بعد از دریافت کالا موظف است ظرف یک روز کاری کالای معیوب و یا متفاوت با سفارش را مطابق سفارش خریدار تعویض نموده و یا کل مبلغ آن را به اکوبازار عودت دهد. چنا‌چه کالا به علت کمبود موجودی قابل تعویض نباشد، فروشنده باید بهای کالا را از طریق اکوبازار به خریدار پرداخت نماید.

در صورتی‌که کالا در شرایط نو باشد و از آن استفاده نشده باشد به هر دلیل در مدت هقت روز پس از تحویل کالا، توسط اکوبازار  یا خریدار باز پس و یا عودت داده شود، در این شرایط فروشنده مطابق درخواست خریدار و از طریق اکوبازار مبلغ کالا را به خریدار عودت می‌دهد و یا بنا بر درخواست خریدار  اقدام به تعویض کالا می‌نماید.

 طبق قانون تجارت الکترنیک در صورتی‌که عودت کالا ناشی از قصور فروشنده نباشد، هیچ گونه هزینه حمل و نقل عودت سفارش، شامل حال فروشنده نخواهد شد و خریدار مسئول پرداخت هزینه خواهد بود.

در صورتی‌که فروشندگان شرایط مشخصی برای پذیرش عودت کالا از سوی خریدار داشته باشند که بر خلاف قوانین تجارت الکترونیک ج . ا. ایران نباشد، خریداران تنها بر اساس و مطابق آن قوانین امکان بازگرداندن کالا را خواهند داشت در غیر این صورت عودت کالا امکان‌پذیر نخواهد بود.